Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web:

  • És propietat de Parròquia de Sant Cebrià Maria, domiciliada a Carrer de l’Església nº7, 08197 Valldoreix (Barcelona).
  • Telèfon de contacte: 93 674 05 69
  • Correu electrònic: pvalldoreix@gmail.com
  • El Delegat de Protecció de Dades és el rector, Mn. Josep Maria Manresa Lamarca.

A efectes del que preveu la LOPD, la parròquia de Sant Cebrià l’informa que les dades que voluntàriament ens facilita i les que es tractin mentre mantinguin relació amb la parròquia seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari; realitzar les prestacions de serveis subscrits per l’usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de la Parròquia de Sant Cebrià pel present avís legal ressenyades i per mantenir-lo informat de les nostres notícies i activitats, tant per mitjans electrònics com per altres. També per millorar el funcionament intern, com per a fins estadístics.

L’Usuari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a Parròquia Sant Cebrià perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb vosaltres i poden condicionar la seva participació en algunes activitats.

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 de l’RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El  responssable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

La informació de les persones que tinguin alguna necessitat específica, minusvalideses, condicions especials en l’àmbit de l’origen, religió o altres, es tractarà amb els procediments previstos per al tractament de la informació de nivell alt de seguretat. Els destinataris de la informació són: el personal propi de la parròquia degudament autoritzat pel Sr. Rector, els proveïdors, les persones o entitats amb les que hi hagi relació jurídica, per a complir les obligacions adquirides, i les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Carrer de l’Església 7, 08197 Valldoreix (Barcelona), enviant un correu electrònic a pvalldoreix@gmail.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (AGPD. és).

COMENTARIS

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recopilem les dades que es mostren en el formulari de comentaris, així com l’adreça IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per ajudar a la detecció d’spam.

Una cadena anònima creada a partir de la teva adreça de correu electrònic (també anomenada hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per veure si l’estàs fent servir. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible per al públic en el context del seu comentari.

MITJANS
Si puges imatges al web hauries d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) inclosos. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada de localització de les imatges del web.

COOKIES

Si deixes un comentari al nostre lloc pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web a galetes. Això és per a la teva comoditat, perquè no hagis de tornar a omplir les teves dades quan deixis un altre comentari. Aquestes galetes tindran una durada d’un any.

Si tens un compte i et connectes a aquest lloc, instal·larem una cookie temporal per determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta galeta no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan inicies sessió, també instal·larem més galetes per guardar la teva informació d’inici de sessió i les teves opcions de visualització de pantalla. Les galetes d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones «Recordar-me», el teu inici de sessió perdurarà durant dues setmanes. Si surts del teu compte, les galetes d’inici de sessió s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una galeta addicional al teu navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’ID de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’1 dia.

Recopilem informació sobre els visitants que comenten en els llocs que utilitzen el nostre servei anti-spam Akismet. La informació que recopilem depèn de com l’usuari configuri Akismet en el lloc, però normalment inclou l’adreça IP del comentarista, el navegador de l’usuari, el lloc de referència i la URL del lloc (a més d’una altra informació directament facilitada pel comentarista, com el seu nom, nom d’usuari, adreça de correu electrònic i el mateix comentari).

CONTINGUT INCRUSTAT D’ALTRES LLOCS WEB

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment del teu interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquesta web.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

La Parròquia de Sant Cebrià no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Parròquia Sant Cebrià en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, en utilitzar un formulari per contactar amb Parròquia Sant Cebrià, està autoritzant al tractament de les seves dades conforme s’estableix en aquesta Política de Privacitat, i l’enviament de comunicacions comercials si així ens ho ha indicat expressament, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), i pot anul·lar aquesta autorització en qualsevol moment, dirigint-se a Parròquia Sant Cebrià a través dels mitjans establerts, i preferentment a través de correu electrònic a pvalldoreix@gmail.com.

La imatge de les persones participant en algunes activitats pot ser registrada per tal de publicar les imatges i el so en els espais de difusió pública d’informació que s’utilitzen en la parròquia -web, blocs, xarxes socials, revista i altres publicacions-. És possible que es puguin publicar imatges, so, treballs o dades de persones amb fins relacionats amb l’activitat parroquial.

A través d’aquesta política de privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Parròquia Sant Cebrià, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares , tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Parròquia Sant Cebrià, exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CORREUS COMERCIALS

Per tractar-se d’una parròquia es considera més fidel a la realitat substituir la denominació de «comercials» per la de «informatius». D’acord amb la LSSICE, parròquia Sant Cebrià no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus informatius per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí o les notícies informatives i d’activitats de la parròquia (notícies parroquials a tots els efectes), amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

Aquestes notícies parroquials podran ser remeses a l’interessat via correu electrònic o per WhatsApp. En els dos casos només es remetran als que ho hagin sol·licitat expressament, bé a través dels formularis referits en el paràgraf anterior, bé a través d’enviament d’un WhatsApp al telèfon destinat a tal fi indicant el seu nom i cognoms. Les baixes de notícies parroquials podran ordenar-se mitjançant ús de l’enllaç previst a l’efecte al peu dels propis correus electrònics o els WhatsApp enviats si n’hi ha, remetent un escrit dirigit al Sr. Rector o simplement un correu electrònic a pvalldoreix@gmail.com.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Parròquia Sant Cebrià amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals corresponents.