Guia pel catequista

PAUTA DEL CURS I GUIA PER LES SESSIONS

En la PAUTA trobareu una visió general dels temes i altres activitats que es faran durant el curs de catequesi, així com els diumenges de la Missa Catequètica, les oracions que han d’anar aprenent, etc.

De cada SESSIÓ trobareu una guia detallada per cada classe, on s’indica:

 • Els objectius respecte a: Conèixer la fe, Iniciar en la litúrgia, Viure la fe, Ensenyar a pregar, Encoratjar a la vida cristiana.
 • Els passos a seguir en la sessió
 • Explicacions referents al tema

El temple catòlic

Els Sagraments

La festa de Tots Sants, difunts i el Halloween. Significat.

El Parenostre

Fitxa 1 escriure (català)   Castellà

L’Advent

Les benaurances

Les paràboles de Jesús

Els Apòstols

La Quaresma

La Setmana Santa

La Pasqua

Organització i govern de l’Església

El Sagrament de la Confessió

El Nadal

La pregària

El Credo

Benedicció de la taula

I. L’ESGLÉSIA I ELS CRISTIANS

 • Tema 1: Els cristians
 • Tema 2: Som una gran família
 • Tema 3: Déu ens parla: la Paraula de Déu

II. DÉU ÉS EL NOSTRE PARE

 • Tema 4: La Creació és obra de l’amor de Déu
 • Tema 5: L’amor de Déu és més fort que el pecat
 • Tema 6: Déu Pare mai ens abandona
 • Tema 7: Déu Pare compleix la seva promesa

III. JESÚS VE A SALVAR-NOS

 • Tema 8: Prepareu el camí al Senyor
 • Tema 9: Maria, Mare de Jesús i Mare nostra
 • Déu Pare és sempre amb nosaltres
 • Tema 10: Jesús, el Messies, neix a Betlem
 • Tema 11: Jesús és Déu i home veritable (1r curs)
 • Tema 12: El Baptisme de Jesús

IV. JESÚS, EL FILL DE DÉU, VA VIURE ENTRE NOSALTRES

 • Tema 13: Jesús ens anuncia la Bona Nova: L’Evangeli
 • Tema 14: Jesús ens porta el Regne de Déu
 • Tema 15: Jesús fa coses admirables
 • Tema 16: Jesús prega i compleix la voluntat del Pare
 • Tema 17: Jesús invita els seus amics a seguir-lo
 • Tema 18: Jesús passà pel món fent el bé

V. JESÚS DONA LA SEVA VIDA PER NOSALTRES

VI. L’ESPERIT SANT I L’ESGLÉSIA

VII. PEL BAPTISME NAIXEM A LA VIDA NOVA

 • Tema 28: naixem a la vida nova
 • Tema 29: Creixem en la vida de la fe
 • Tema 30: Cridats a viure com a fills de Déu
 • Tema 31: Estimem Déu sobre totes les coses
 • Tema 32: Aprenem a estimar en família
 • Tema 33: Estimem els altres com a germans
 • Tema 34: Com a fills, preguem Déu, el nostre Pare