El segon curs

QÜESTIONS PRÀCTIQUES

 • REUNIÓ DE PARES (dimecres)
  • 1ª) 29 de setembre 20:30h (on-line)
  • 2ª) 24 de novembre, 20:30h
  • 3ª) 23 de febrer, 20:30h
  • 4ª) 27 d’abril, 20:30h (Primeres Comunions)
 • INICI DEL CURS: Dimarts 5 d’octubre
 • MISSA CATEQUÈTICA: Diumenge a les 11h
  •  17 Octubre,
  • 28 Novembre
  • 19 Desembre
  • 23 Gener,
  • 20 Febrer
  • 20 Març
  • 24 Abril
 • SESSIONS DE CATEQUESI DURANT EL CURS: 26
 • HORARI: Dimarts/Dimecres de 17:30 a 18:30
 • IDIOMA: català/castellà
 • PREGÀRIA AMB ELS PARES PELS FILLS: Dijous 19 de maig (de 20:45 a 21:45)
 • PRIMERES COMUNIONS: Dissabte 21 de Maig (12h i 17h)
 • ÚLTIM DIA I FESTA FINAL: 25 de Maig
 • CALENDARI DEL CURS (reunions, festius, etc)
 • LLIBRES: els entregarem als nens el primer dia de classe.
  • Catecisme Jesús és el Senyor (ja el tenen del curs passat)
  • Quadern de treball II
  • Petit Catecisme
ELS CONEIXEMENTS

Durant aquest curs els nens aprendran:

 • Que Déu, que és el Pare ha creat a l’home i la dona a imatge seva.
 • Que malgrat el pecat, Ell segueix oferint la seva Aliança amb la humanitat.
 • Els manaments de la llei de Déu.
 • Que Jesucrist ens redimeix i l’Esperit Sant santifica l’Església amb el Sagraments.
LES ORACIONS

 • Seguir aprenent les del curs passat
ELS 10 MANAMENTS DE LA LLEI DE DÉU

ELS 7 SAGRAMENTS

SESSIONS

Quadern: pàgines 4 i 5

 • Tema 30 del Catecisme: “Cridats a viure com a fils de Déu”
 • Quadern: pàgines 18 i 19

Tema 31: Estimem Déu sobre totes les coses 

 • Aprenem:
  • 1r, 2n i 3r Manament de la llei de Déu
  • el significat de l’Advent (breu)
 • Catecisme: tema 31
 • Quadern: pàgines 20, 21, 22. 23
 • Tema 32 del Catecisme (pàgines 96 i 97)
 • Quadern: pàgines 24 i 25
 • Aprenem el 4rt, 5è i 6è Manament

Tema 33 (pàgines 98 i 99): Estimem els altres com germans

 • Aprenem: 7è, 8è i 10è Manament de la llei de Déu
 • Catecisme: tema 33
 • Quadern: pàgines 26 i 27
 • Catecisme Tema 8 del Catecisme (pàgines 32 i 33)
 • Quadern: pàgines 30 i 31

“Com a fills, preguem Déu, el nostre Pare”

“Naixem a la vida nova”

Catecisme: Tema 28

Segon Quadern: pàgines 44-45

 • “Jesús passa pel món fent el bé” Catecisme Tema 18 (pàgines 56 i 57)
 • Quadern: pàgines 72 i 73
 • Catecisme: Tema 24 (pàgines 76 i 77)
 • Quadern: pàgines 74 i 75
CALENDARI DE SESSIONS

SESSIÓ 15/6 OCTUBRE
SESSIÓ 213 OCTUBRE
SESSIÓ 319/20 OCTUBRE
SESSIÓ 426/27 OCTUBRE
SESSIÓ 52/3 NOVEMBRE
SESSIÓ 69/10 NOVEMBRE
SESSIÓ 716/17 N0VEMBRE
SESSIÓ 823/24 NOVEMBRE
SESSIÓ 930/1 DESEMBRE
SESSIÓ 1014/15 DESEMBRE
SESSIÓ 1121/22 DESEMBRE
SESSIÓ 1211/12 GENER
SESSIÓ 1318/19 GENER
SESSIÓ 1425/26 GENER
SESSIÓ 151/2 FEBRER
SESSIÓ 168/9 FEBRER
SESSIÓ 1715/16 FEBRER
SESSIÓ 1822/23 FEBRER
SESSIÓ 191/2 MARÇ (dimecres de Cendra)
SESSIÓ 208/9 MARÇ
SESSIÓ 2115/16 MARÇ
SESSIÓ 2222/23 MARÇ
SESSIÓ 2329/30 MARÇ
SESSIÓ 245/6 ABRIL
SESSIÓ 2519/20 ABRIL
SESSIÓ 2626/27 ABRIL
SESSIÓ 273/4 MAIG
SESSIÓ 2810/11 MAIG
SESSIÓ 2917/18 MAIG