El segon curs

QÜESTIONS PRÀCTIQUES
 • INICI DEL CURS: Dimarts 20 – Dimecres 21
 • HORARI: Dimarts/Dimecres de 17:30 a 18:30
 • CALENDARI DEL CURS (reunions, festius, etc): El trobareu a la web.
 • LLIBRES: els podeu recollir a la parròquia
  • Catecisme Jesús és el Senyor
  • Quadern de treball II
  • Petit Catecisme
 • ENTRADES I SORTIDES: per la zona del aparcament (a Sant Cebrià)
 • MESURES PROTECCIÓ COVID:
  • Mascareta
  • Control de temperatura
  • Gel hidroalcohòlic
  • Distància de seguretat
 • QUÈ FAREM SI ENS CONFINEN? Seguirem fent la catequesi, però online:
  • A través de la nostra web
  • Sessions via Zoom o Meet
ELS CONEIXEMENTS

Durant aquest curs els nens aprendran:

 • Que Déu, que és el Pare ha creat a l’home i la dona a imatge seva.
 • Que malgrat el pecat, Ell segueix oferint la seva Aliança amb la humanitat.
 • Els manaments de la llei de Déu.
 • Que Jesucrist ens redimeix i l’Esperit Sant santifica l’Església amb el Sagraments.
LES ORACIONS
 • Seguir aprenent les del curs passat.
 • Els  manaments
 • Els sagraments
 • Les preguntes del PETIT CATECISME que corresponguin als temes.

La classe de catequesi

Tema 31: Estimem Déu sobre totes les coses 

 • Aprenem: 1r, 2n i 3r Manament de la llei de Déu i el significat de l’Advent (breu)
 • Catecisme: tema 31
 • Quadern: pàgines 20, 21, 22. 23

Tema 33: Estimem els altres com germans

 • Aprenem: 7è, 8è i 10è Manament de la llei de Déu
 • Catecisme: tema 33
 • Quadern: pàgines 26 i 27

“Jesucrist ens revela la vida íntima de Déu”

Catecisme: Tema 23

Quadern: Pàgines 70 i 71)

“Com a fills, preguem Déu, el nostre Pare”

“Ens trobem amb Jesús ressuscitat en els sagraments”

 • Catecisme: Tema 26
 • Quadern: pàgines 80 i 81