Tema 26

EN ELS SAGRAMENTS ENS TROBEM AMB JESÚS RESSUSCITAT

Tema 26 del Catecisme

«Ens trobem amb Jesús ressuscitat en els Sagraments»

Pàgines 40-43 del 2n Quadern