Tema 26

EN ELS SAGRAMENTS ENS TROBEM AMB JESÚS RESSUSCITAT

Tema 26 del Catecisme

“Ens trobem amb Jesús ressuscitat en els Sagraments”

Pàgines 40-43 del 2n Quadern