Tema 29

CREIXEM EN LA VIDA DE LA FE

Tema 29 del Catecisme

«Creixem en la vida de la fe»

Pàgines 46 i 47 del 2n Quadern