El Catecisme de la Catequesi és «Jesús és el Senyor», editat per la Conferència Episcopal Espanyola en 2008 per a la iniciació sacramental dels infants. Consta de 44 temes, separats en 10 grups sota la idea principal que es vol comunicar als nens.

Cada curs de catequesi consta de 23 sessions repartides entre octubre i maig, i encara que el catecisme és el mateix per primer i segon, els temes es van fent segons el quadern de treball de cada curs. Per aquest motiu els temes del catecisme no es fan seguint un ordre consecutiu.

A continuació, podeu accedir a tots els temes del catecisme en la versió interactiva creada per la web «Arguments», a través de la qual els nens i nenes tenen l’oportunitat d’aprofundir en el que han après mitjançant el joc audiovisual.