El Calendari d’Advent ens ajuda a preparar el cor amb bones obres, per rebre Jesús el dia de Nadal! Pregar i obrar el bé és el millor regal que li podem fer al nen Jesús, que només vol de nosaltres que siguem bons i anem cap al cel!

Comença el dimarts 1 de desembre