• ALTAR: Taula on se celebra l’eucaristia. Centre de la litúrgia Eucarística i símbol de Crist. Castellà: altar.
 • AMBÓ: Lloc des d’on es proclamen les lectures a les celebracions litúrgiques. Castellà: ambón
 • BALDAQUÍ: Construcció en forma de dosser sostingut per quatre columnes o pilars, la funció del qual és cobrir un altar, una imatge o qualsevol objecte religiós. Castellà: baldaquino.
 • BANC: Seient estret i llarg, generalment de fusta, on seuen els fidels a les esglésies. Sol dur un reclinatori o agenollador a la part posterior. Castellà: banco.
 • BAPTISTERI: Part de l’església on hi ha la pila baptismal. Sovint està situat a l’entrada (dreta o esquerra) per significar que el baptisme és el sagrament pel qual la persona entra a formar part de la comunitat cristiana. Antigament eren edificis separats de les esglésies, sovint de planta poligonal o circular, on s’administrava el baptisme per immersió. Castellà: baptisterio.
 • CONFESSIONARI: Seu del confessor per administrar el sagrament de la penitència. Castellà: confesionario.
 • CÀTEDRA: Seu o seient, símbol de presidència i de magisteri. Es parla de càtedra de sant Pere per referir-se a l’autoritat doctrinal del papa i de càtedra del bisbe per indicar el seu seient a la catedral, símbol d’autoritat. Castellà: cátedra.
 • COR: Part de l’església destinada a la comunitat religiosa que resa o canta l’ofici diví. Castellà: coro.
 • CREDENÇA: Tauleta, prop de l’altar, per tenir-hi les canadelles i altres objectes litúrgics. Castellà: credencia.
 • ORGUE: Instrument de vent que consta d’un gran nombre de tubs que sonen insuflant-hi l’aire mitjançant una manxa, o un mecanisme anàleg, i es toca per mitjà d’un o més teclats. Forma incorrecta: òrgan. Castellà: órgano.
 • PILA BAPTISMAL: Recipient gran, generalment de pedra, situat al baptisteri i que conté l’aigua beneïda per batejar. Sinònim: pica baptismal. Castellà: pila bautismal.
 • PILA D’AIGUA BENEÏDA: Pica, col·locada a l’entrada de l’església, que conté l’aigua beneïda amb què els fidels se senyen. Sinònims: pica d’aigua beneïda (o beneita), beneitera. Castellà: pila de agua bendita.
 • PRESBITERI: Part de l’església al fons de la nau central, on hi ha l’altar major, més elevada que la resta i reservada als preveres durant les celebracions litúrgiques. Castellà: presbiterio.
 • SAGRARI: Petit moble, fet de manera artística i noble, on es guarden les hòsties consagrades. Castellà: sagrario.
 • SAGRISTIA: Dependència de l’església on els sacerdots es posen la indumentària litúrgica i on es custodien els ornaments i objectes que es fan servir en els actes de culte. Forma incorrecta: sacristia. Castellà: sacristía.