TEMA 13, JESÚS ENS ANUNCIA LA BONA NOVA: L’EVANGELI

ELS OBJECTIUS:


 • Conèixer la Fe: Descobrir que Jesús és qui ens porta la bona notícia, que Déu és el nostre Pare, que ens estima i ens perdona. Aquesta bona notícia és l’Evangeli i està recollida en els textos dels quatre evangelis.
 • Iniciar en la litúrgia: Aprofundir en el significat de la lectura de l’evangeli durant les celebracions cristianes, fent entendre que, quan es llegeixen a l’església les Sagrades Escriptures, Déu mateix parla al seu poble i Crist, present en la seva Paraula, anuncia l’Evangeli.
 • Viure la Fe: Potenciar en els infants les actituds de confiança i netedat de cor, que són pròpies de la seva edat i fer-los veure que és molt important per ser persones rectes.
 • Ensenyar a pregar: Descobrir que per pregar necessitem tenir un cor net i confiat, actituds bàsiques i necessàries per configurar l’oració cristiana.
 • Encoratjar a la vida cristiana i a la missió: Fer adonar que l’Església existeix per evangelitzar i, despertar en els nens el desig de portar bones notícies amb fets i amb paraules a les persones que ens coneixen.

ELS PASSOS DE LA SESSIÓ D’AVUI


 1. Resar i passar llista.
 2. Comencem fent l’activitat de la pàgina 54 del primer quadern. Els catequistes haureu d’haver recollit durant aquesta setmana, el titular de «bones notícies» que hagin sortit en els diaris dels darrers dies i que siguin intel·ligibles pels nens. No han de ser moltes, però que hi hagi per tots els nens (les han d’enganxar)
 3. Una vegada escollides i enganxades en el quadern, comentar perquè són bones notícies.
 4. Ens fixem en la doble pàgina del catecisme (p.44-45) que inicia el nucli temàtic que ens disposem a treballar. Fixem-nos en el seu dibuix, que centra el que ara farem: el catequista, amb la Bíblia a la mà, explica als infants, imatges del que Jesús va fer i va dir. Jesús adult, anuncia públicament la Bona Nova, l’Evangeli. Es tracta que vegin que l’Evangeli és on es recull tot el que Jesús va fer i va dir: la Bona Nova.
 5. Obrim el catecisme a les pàgines 46-47 i llegim i comentem el que el text exposa. En arribar al text de Mt 5, 3-11, obrim la Bíblia i llegim directament el fragment de les Benaurances. Abans, mirem de crear un ambient adequat intentant situar-nos nosaltres mateixos entre aquella multitud que volia escoltar les paraules de Jesús i que les reben com una bona notícia per la seva vida.
 6. En una estona de treball personal durem a terme dues petites activitats que demanen tornar a rellegir el text del catecisme. Per una banda, comptar quantes vegades surt l’expressió Bona Nova a les pàgines 46 i 47. Hi surt onze vegades. Per l’altre, respondre les qüestions que hi ha en l’exercici de la pàgina 55 del Primer quadern.
 7. Per últim llegir i explicar el text evangèlic del final del tema: «T’enalteixo, Pare perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos» (Lc 10,21)
 8. Un dels nens o tots junts diem l’oració final del tema del catecisme: