TEMA 15 JESÚS FA COSES ADMIRABLES

“Els miracles enforteixen la fe en Jesucrist”
Pàgines 58 i 59 del 1r Quadern

ELS OBJECTIUS:


 • Testimoniar la Fe: Comprendre que els signes realitzats per Jesús testimonien que el Pare l’ha enviat i manifesten que el Regne és present en Ell. Donen testimoni que Jesús és el Messies anunciat.
 • Iniciar en la litúrgia: Adonar-se que en la litúrgia demanem i acollim els dons de Déu com ho feien els personatges que hem descobert en els relats de la sessió d’avui.
 • Viure la fe: Imitar Jesús en la lluita contra el mal i el pecat presents en nosaltres i en el món i així, poder viure autènticament la vocació de fills de Déu.
 • Ensenyar a pregar: Descobrir que quan resem el Parenostre, ens adrecem a Déu que ens deslliuri del mal; nosaltres també demanem ser guarits o deslliurats de les coses dolentes.
 • Encoratjar a la vida cristiana i a la missió: Entendre que l’Església és signe de la presència de Déu en el món i que les comunitats cristianes col·laboren a guarir i alliberar el mal.

ELS PASSOS DE LA SESSIÓ D’AVUI


 1. Resem i passem llista
 2. Introduirem el tema d’avui llegint el primer paràgraf de la pàgina 50 del catecisme. Jesús acompanyava les seves paraules amb molts signes i miracles. L’essencial dels miracles està en el seu significat, en el missatge que es vol transmetre. Mirar d’evitar que els nens es quedin només amb la «màgia» i entenguin el missatge de salvació que comporta. A l’hora de presentar-los podem fer servir una expressió com aquesta: «Els evangelistes ens expliquen aquest miracle de Jesús per fer-nos comprendre que…»
 3. Expliquem d’una en una les tres escenes evangèliques que recullen les pàgines 50-51 del catecisme: guarició dels malalts (Lc 4,40), Bartomeu (Mc 10,48,51-529 i la tempesta calmada
  (Mt 8, 23-27)
 4. A mesura que anem acabant cada escena resumim el que hem descobert fent l’activitat de la pàgina 58 del Primer quadern. Es tracta de relacionar amb una línia els conceptes (vida, foscor, fe…) amb els dibuixos de cada una de les escenes comentades a partir del text del catecisme. És una activitat de comprensió i de resum.
 5. Continuem la sessió llegint el darrer paràgraf del tema a la pàgina 51 del catecisme. Serà important relacionar el text evangèlic amb la descoberta de la pregària que estem realitzant
  amb els infants.
 6. L’activitat que es proposa a la pàgina 59 del Primer quadern pretén ser un bon resum de tot el tema. Tot és possible al qui creu. Ajudem a desvetllar aquesta actitud de confiança filial en aquell que sabem que ens estima.

ORACIÓ

Jesús, nosaltres creiem i confiem amb Tu. Creiem que ets Fill de Déu perquè fas coses admirables en nom del teu Pare. Ets el nostre Salvador. Sabem que has vingut al món per guarir-nos del pecat que ens impedeix estimar Déu i els altres com tu ens ensenyes. Et donem gràcies, Senyor!