TEMA 26, ENS TROBEM A JESÚS RESSUSCITAT EN ELS SAGRAMENTS

Pàgines de la 40-43 del segon quadern

ELS OBJECTIUS:


 • Conèixer la fe: Acollir la presència de Jesús ressuscitat en l’Església, que per la força de l’Esperit Sant fa arribar a tothom la salvació de Déu, especialment a través dels sagraments. Aprendre els 7 Sagraments.
 • Iniciar en la litúrgia: Descobrir que Jesús ens parla en les celebracions de l’Església, especialment en l’Eucaristia. La seva Paraula és viva i eficaç.
 • Viure la fe: Entendre que el cristià no pot prescindir de la celebració dels sagraments, en els que es troba amb Jesús ressuscitat.
 • Ensenyar a pregar: Adonar-se que les celebracions dels sagraments són moments de pregària privilegiats per a tots els cristians.
 • Encoratjar a la vida cristiana i a la missió: Descobrir que mai no som tant l’Església de Jesucrist com en els moments que celebrem els sagraments, especialment l’Eucaristia.

ELS PASSOS DE LA SESSIÓ D’AVUI


 1. Resem i passem llista.
 2. La sessió d’avui segurament té diverses maneres de ser treballada. Nosaltres proposem començar per llegir o explicar als nens la història de dos deixebles que es troben amb Jesús, ja ressuscitat, els deixebles d’Emaús (Lc 24,13-35. Us posem el text més endavant).
 3. Llavors, llegim el primer paràgraf del tema en el catecisme (pàgina 80): Feu fixar als nens en les paraules «Jesús ressuscitat és present en l’Església fins a la fi del món… però en l’Eucaristia és on és present de manera única i incomparable» i mirant les vinyetes de les pàgines 40-41 del quadern, de dalt a baix, fem una comparació dels dibuixos de les dues files (la de l’esquerra els deixebles d’Emaús, la de la dreta la nostra història amb Jesús en l’Església i els sagraments). Relacioneu les vinyetes de la dreta amb el text d’Emaús. En l’Eucaristia i els altres sagraments Jesús ens ve a trobar i nosaltres repetim els seus gestos i les seves paraules.
 4. Ara pintem els dibuixos de les vinyetes que no tenen color. Mentre ho fem, anem dialogant sobre aquesta estreta relació que hi ha entre la banda esquerra i la dreta de les vinyetes.
 5. Reprenem la lectura del text del catecisme (segon paràgraf) per tal de descobrir els 7 Sagraments de l’Església. Els expliquem que molts d’ells ja els explicarem en sessions concretes.
 6. Resolem els mots encreuats de la pàgina 43 del quadern. És una manera de resumir i fixar els noms dels set sagraments. Caldria anar-los memoritzant (els tenen al petit catecisme). Que sigui un deure per aquesta setmana, memoritzar-los.
 7. Per acabar resem l’oració final de la pàgina 81 del catecisme i repartim una fitxa per aprendre jugant els sagraments.