TEMA 34 COM A FILLS, PREGUEM DÉU, EL NOSTRE PARE (2r curs)

Pàgines 100 i 101 del quadern

“Déu crida a tots els homes a trobar-se amb Ell en la pregària”

ELS OBJECTIUS:


 • Conèixer la fe: Saber que la pregària cristiana és relació personal i viva dels fills de Déu amb el seu Pare infinitament bo, amb el seu Fill Jesucrist i amb l’Esperit Sant que viu en els seus cors.
 • Iniciar en la litúrgia: Descobrir els diversos tipus de pregària que fem durant la celebració de l’Eucaristia: lloança, petició, intercessió, agraïment…
 • Viure la fe: Entendre que els seguidors de Jesús som amics seus, li parlen de tot els que els passa i es refien d’Ell en tota circumstància.
 • Ensenyar a pregar: Convèncer-se que, de la mateixa manera que no podem viure sense respirar, no podem viure sense pregar.
 • Encoratjar a la vida cristiana i a la missió: Adonar-nos que la pregària no és una pràctica exclusivament individual sinó també comunitària: sempre que preguem ho fem units
  a tota l’Església.

ELS PASSOS DE LA SESSIÓ D’AVUI


 1. Resem i passem llista.
 2. Avui iniciem el treball amb l’activitat que tenim a la pàgina 38. És una enquesta sobre la vida de pregària en els nens. Hauríem de mirar de crear un espai de silenci per tal que cadascú pugui respondre-la amb tranquil·litat. No és un examen, sinó un punt de partença per començar a treballar el tema d’avui.
 3. Posem en comú el que s’ha escrit en l’enquesta. No es tracta de fer un judici sobre les respostes, sinó de valorar positivament el que fan i donar pistes per a millorar la vida de pregària.
 4. Llegim i comentem el tema (pàgines 100 i 101 del catecisme) tal com està exposat en el catecisme. La pregària cristiana és relació personal i viva dels fills de Déu amb el seu Pare: No podem viure sense respirar, tampoc podem viure sense pregar.
 5. Resumim el que hem descobert: que cadascú esculli una frase del text del catecisme i que l’escrigui en el seu requadre que hi ha a la pàgina 38 del quadern.
 6. Fem la conclusió del tema dibuixant els rostres en blanc que tenim en la pàgina 39 del quadern. Que s’adonin que el que anem descobrint i vivim en la catequesi no s’ho poden quedar
  per ells tots sols, sinó que ho han de compartir amb les persones que tenen més a prop i que els mereixen confiança.
 7. Abans d’acabar resem l’oració final de la pàgina 101 del Catecisme