SESSIÓ 8 (TEMA 7) DÉU PARE COMPLEIX LA SEVA PROMESA

Pàgines 36 i 37 del Primer Quadern

ELS OBJECTIUS:


 •  Conèixer la fe: Déu sempre diu la veritat i compleix les seves promeses. Així ho fa amb el poble de Israel. La salvació  anunciada pels profetes es realitza en Jesús, el fill de Maria.
 • Iniciar en la litúrgia: Descobrir el temps d’Advent com inici de l’Any litúrgic i com a moment espiritual, on tota l’Església s’enforteix en l’esperança que Déu compleix les seves promeses.
 • Viure la fe: Educar en el sentit de la fe entesa com a confiança: malgrat les dificultats, podem tenir la certesa que Déu mai no ens abandona.
 • Ensenyar a pregar: Aprendre la cançó de l’Advent. Actitud del que espera amb confiança durant aquest temps.
 • Encoratjar a la vida cristiana i a la missió: Fer descobrir que el cristià, pel baptisme també ha esdevingut profeta i que, per tant està destinat a invitar a creure i a mantenir viva l’esperança dels qui l’envolten.

ELS PASSOS DE LA SESSIÓ D’AVUI


 1. Resar i passar llista
 2. Lectura del tema del catecisme. Per primera vegada es parla del poble d’Israel, per tant serà necessari situar als nens en què és Israel, on està i que és el poble de la Bíblia (que ja els hi vam presentar en les sessions anteriors). Fer l’activitat de la pàgina 36, que ens situa Israel en el Mediterrani i ens fixem on està en relació al nostre país.
 3. El text presenta els profetes com aquells que van anunciant al poble la promesa de la salvació. De la història de la salvació ja en parlarem al segon curs, ara els parlem dels profetes només per la seva vinculació amb l’anunci de l’arribada del Messies, que vivim durant el temps d’Advent.
 4. La segona activitat la farem ensenyant-los a l’índex de la Bíblia els noms dels profetes (Isaïes, Jeremies, Baruc, Miquees i Sofonies). Durant aquest temps d’Advent llegim els seu escrits en la primera lectura de les misses. Tots ells es mouen per la inspiració de Déu. Si aneu bé de temps els podeu llegir la història del profeta Jonàs.
 5. És el moment de començar a aprendre el Credo. Com a cloenda d’aquest bloc memoritzem les seves primeres afirmacions: Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra. Repartiu la ftxa 21 amb la primera part del Credo!
 6. Abans d’acabar la sessió d’avui els expliquem l’activitat que faran les pròximes setmanes a l’entorn de la Corona d’Advent que hi a a la pàgina 37 del quadern: encendre i pintar un dels quatre ciris en començar cada setmana, no oblidant que la setmana, per als cristians comença el diumenge. També ho farem en la celebració dominical de l’Eucaristia.

Mapa dels països del Mediterrani, per situar Israel

A continuació, els anomenats Profetes menors i el missatge que havia de donar cada un  a la seva generació, missió per la qual van ser escollits per Déu.

LLIBRE  MISSATGE
Osees  Missatge de condenació a Israel per la idolatria i la corrupció.
Joel  Predicció d’una plaga de llagostes i anunci del “Dia del Senyor” (judici de  Déu)
Amós  Advertir al poble d’Israel del judici Diví
Abdies  Profetitza la destrucció total d’Edom
Jonàs  Profeta desobedient que va portar a Nínive el penediment.
Miquees  Amenaça amb el judici i anuncia també la restauració messiànica.
Nahum  Profetitza la destrucció de Nínive.
Habacuc  Profetitzà la invasió de Judà i la ruïna de Babilonia.
Sofonies  Predicció d’un judici destructiu seguit d’una gran benedicció.
Ageu  Crida a reedificar el temple després de tornar de Babilonia
Zacaries  Profecia mesiànica que crida a acabar la construcció del temple.
Malaquies  Profecia de destrucció seguida de la benedicció messiànica.

LA HISTÒRIA DEL PROFETA JONÀS

Jonàs era un home bo que havia estat escollit per Déu per predicar a la ciutat de Nínive. Nínive  era una ciutat on hi havien persones molt dolentes i per això Déu volia que Jonàs fos allí per tal  que els habitants d’aquesta ciutat canviessin la seva forma de ser. Però Jonàs, malgrat ser un  home bo, va decidir fugir en un vaixell cap a un altre lloc perquè li feia por anar a Nínive. 

Quan Déu va veure això, va voler donar-li una lliçó a Jonás i va fer que el vaixell on anava, passés  per una gran tempesta. El vaixell es bressolava molt fort d’un costat a l’altre. Fins que Jonás es  va adonar que havia fet malament de fugir de Déu i que la tempesta era per causa seva. Jonás li  va demanar als mariners que el llancessin al mar perquè era culpa seva que estiguessin passant  per aquesta perillosa tempesta. Els mariners no van voler llançar-ho i no creien el que deia. 

Llavors Jonàs va haver de saltar ell mateix al mar. Immediatament Jonàs va caure a l’aigua, es  van calmar les aigües i tot va tornar a estar tranquil. Però va ocórrer una cosa inesperada. Jonàs  va ser empassat per un peix gran (una balena). Molt espantat, va començar a pregar a Déu per  demanar-li perdó per la seva desobediència. Després de tres dies d’estar dins de la balena,  Jonàs per fi va ser llançat pel peix a una illa. Jonàs estava més que agraït i li va prometre a Déu  que aniria a Nínive a predicar la seva paraula i que mai més el desobeiria.