PREPAREM EL LLOC PER LA SESSIÓ

Les sessions del projecte «Oratoris per a nens» requereixen un context i uns símbols:

 • La capella o oratori amb Sagrari
 • La Bíblia
 • El ciri
 • La Creu
 • La imatge de la Mare de Déu
 • Cadires i catifa.
 • Imatge o figura d’algun sant

Tot això ens ajudarà a comptar amb un espai cuidat i destinat per a la Trobada amb Jesús en l’oració.

SÍMBOLS I PRESÈNCIES

En els oratoris podem distingir la presència de:

 • JESÚS:
  En el Sagrari (A l’Eucaristia)
  En la Bíblia: Jesús ens parla quan proclamem la Paraula
  En la comunitat, es a dir enmig de nosaltres «reunits en el seu nom»
  En el nostre cor, «habitat per la Trinitat»

  Juntament amb les presències, hi ha els records o signes que ens ajuden a la trobada amb Jesús:
  La Creu, en què Jesús va morir perquè ens estima fins a donar la seva vida per nosaltres
  L’Espelma o Ciri, que recorda que Jesús ha ressuscitat i està viu per sempre.

  Maria que ens recorda quan Jesús era nen, quan la seva mare el cuidava i ensenyava a resar.

  Les presències i records ens ajuden a endinsar-nos en les diverses formes d’oració, sempre a partir de les paraules de l’Evangeli:
  petició, acció de gràcies, adoració, benedicció-glorificació- lloança, oració contínua.