Tema 8

PREPAREU EL CAMÍ AL SENYOR

Tema 8 del Catecisme

“Prepareu el camí al Senyor””

Pàgines 38-39 del 1r Quadern