Tema 8

PREPAREU EL CAMÍ AL SENYOR

Tema 8 del Catecisme

«Prepareu el camí al Senyor»»

Pàgines 38-39 del 1r Quadern