Tema 14

JESÚS ENS PORTA EL REGNE DE DÉU

Tema 14 del Catecisme

“Jesús ens porta el Regne de Déu””

Pàgines 56 i 57 del 1r Quadern