Tema 16

JESÚS PREGA I COMPLEIX LA VOLUNTAT DEL SEU PARE

Tema 16 del Catecisme

“”Jesús prega i compleix la voluntat del seu Pare”

Pàgines 62 i 63 del 1r Quadern