Tema 17

JESÚS INVITA ELS SEUS AMICS A SEGUIR-LO

Tema 17 del Catecisme

«Jesús invita els seus amics a seguir-lo»»

Pàgines 64 i 65 del 1r Quadern