Tema 17

JESÚS INVITA ELS SEUS AMICS A SEGUIR-LO

Tema 17 del Catecisme

“Jesús invita els seus amics a seguir-lo””

Pàgines 64 i 65 del 1r Quadern