Tema 20

PASSIÓ I MORT DE JESÚS

Tema 20 del Catecisme

“Passió i mort de Jesús

Pàgines 68-71  del 1r Quadern