Tema 22

JESÚS RESSUSCITAT ENS ENVIA L’ESPERIT SANT

Tema 22 del Catecisme

«Jesús ressuscitat ens envia l’Esperit Sant»

Pàgines 76 i 77 del Quadern