Tema 28

NAIXEM A LA VIDA NOVA

Tema 28 del Catecisme

«Naixem a la Vida Nova»

Pàgines 44 i 45 del 2n Quadern