Tema 28

NAIXEM A LA VIDA NOVA

Tema 28 del Catecisme

“Naixem a la Vida Nova”

Pàgines 44 i 45 del 2n Quadern