Tema 37

CELEBREM LA RECONCILIACIÓ

Tema 37 del Catecisme

«Celebrem la Reconciliació»

Pàgines 56 i 57 del segon quadern