El segon curs

Reunió de pares

QÜESTIONS PRÀCTIQUES I ORGANITZACIÓ

 • INICI DEL CURS: Dimarts 20 – Dimecres 21
 • HORARI: Dimarts/Dimecres de 17:30 a 18:30
 • CALENDARI DEL CURS (reunions, festius, etc): El trobareu a la web
 • ENTRADES I SORTIDES: per la zona del aparcament (a Sant Cebrià)
 • MESURES PROTECCIÓ COVID:
 • Que tots els nens vinguin amb la mascareta
 • Els prendrem la temperatura
 • Els posarem el gel hidroalcohòlic
 • A l’interior guardarem la distància de seguretat recomanada.
 • QUÈ FAREM SI ENS CONFINEN? Seguirem fent la catequesi, però online:
 • A través de la nostra web (hi ha els temes, presentats d’una manera fàcil i dinàmica)
 • Sessions via Zoom o Meet

Els coneixements

Durant aquest curs els nens aprendran:

 • Que Déu, que és el Pare ha creat a l’home i la dona a imatge seva.
 • Que malgrat el pecat, Ell segueix oferint la seva Aliança amb la humanitat.
 • Els manaments de la llei de Déu.
 • Que Jesucrist ens redimeix i l’Esperit Sant santifica l’Església amb el Sagraments.

Les oracions

 •  Seguir aprenent les del curs passat.
 • Els  manaments
 • Els sagraments
 • Les preguntes del PETIT CATECISME que corresponguin als temes.

Els llibres

 • Catecisme Jesús és el Senyor
 • Quadern de treball II
 • Petit Catecisme